ขนาดอักษร


" ใจถึง พึ่งได้ โปร่งใส ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม "
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 36 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 22 ก.พ. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding ) โดยสำนักงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ก.พ. 2560

ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ชุดการเรียนรู้ สุขบัญญัติแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ก.พ. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000783 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560