ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม สบส. พร้อมใจกันบริจาคโลหิต